làm thế nào để gia tăng sản xuất oxit nhà máy bóng