nếu bạn đang nghiền đá trên tài sản là khai thác coi