quản lý đánh bắt cá nghiền hàm để nghiền cromit khoáng sản tại nhật bản