nhà máy điện thoại di động sàng lọc được sử dụng cho bán eu