làm thế nào chúng ta có thể viết các đề xuất cho nhà máy nghiền đá