phân loại mills theo hình dạng của vỏ hoặc trống nghiền hình trụ