chúng ta có thể sử dụng máy nghiền bụi làm chất kết dính với xi măng