Dolomite bị nghiền nát như thế nào để xây dựng đường