muốn mua 30 máy nghiền đá 1000 năm trong indonisia