sử dụng thiết bị nhà máy khai thác vàng để bán ở sudan