raymond nhà máy ở ấn độ bắt đầu một doanh nghiệp mỏ