làm thế nào để xây dựng một nhà máy để xay virdrio