nguy hiểm của việc khai thác than ở johannesburg gau