có nghĩa là các thương hiệu jbc của máy móc hạng nặng