khác nhau giữa macppt xay xát theo chiều dọc và ngan