manchines được sử dụng trong ngành công nghiệp bauxite