nhà máy tốt nhất mà là những khoáng chất poara lso