loại của các nhà máy sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm