ngành công nghiệp khai thác mỏ và tổng hợp băng tải