xác định thể tích của nồng độ ion kali trong các nhà máy