là những gì các auxilliries chính của máy nghiền c