than nghiền hàm được sử dụng trong các nhà cung cấp