dự án khai thác mỏ đá trong dolomite ngành công nghiệp