vật liệu cho một mô hình của một chiếc máy đánh chữ