bao nhiêu chi phí nhà máy mỏ vàng di động trong thá